0 344 221 17 16

Vizyonumuz

Vakfımızın Çalışma Sahası


A-İslami kültürü geliştirmek ve yaygınlaştırmaktır.

 

B-Halkın kültürel seviyesini, manevi yönünü geliştirmek için İslami esaslara haiz kütüphaneler açmak, salonlar ihdas etmek, işletmek ve idare etmek.

 

C-Gerekli yasal izinler alınarak eğitim merkezlerinde yurtlar kurar, çalışkan ve kabiliyetli öğrencilere burs verir. Özel eğitim kurumları kurar ( Okul öncesi ve okul sonrası), mesleki ve kültürel kurslar açar (Biçki, dikiş, nakış kreş ve çocuk kulüpleri vs.)

 

D-Sağlıklı bir nesil yetiştirmek için spor eğitim merkezi açar, yabancı dilleri yaygınlaştırmak için lisan kursları açar.

 

E- İslami genel kültürü korumak ve geliştirmek için yazılı sözlü ve görüntülü eserlerden azami şekilde yararlanır. Bu amaçla gerektiğinde gazete, matbaa kurar işletir. Kitap ve diğer yayınları bedelli veya bedelsiz dağıtır.

 

F-Halkın sağlığını koruyabilmesi için her türlü kültürel sosyal ve iktisadi imkân sağlayıcı tesisler kurup, hekimler ve sağlık mensupları arasında yardımlaşmayı ve dayanışmayı sağlamak, ülkenin kalkınmasına ve sosyal refahın artmasına yardımda bulunmak amacıyla halkımızın sağlık sorunları ile yakinen istişare etmek amacıyla hastane, poliklinik, dispanser, laboratuar, çocuk bakım evleri kurmak Bu sebeple her türlü tıbbi malzeme, alet ve imalathane kurmak.

 

G-Vakfın gayesini tahakkuku sağlamak amacıyla gayrimenkul alıp, satmak, işletmek, idare etmek, işletmeler, atölyeler, fabrikalar açmak, iştirak etmek, iktisadi sanayi ticari kuruluşlara ortak olmak veya kendisine ait bu kuruluşlara ortak bulmak, seyahat acenteleri kurar, nakil vasıtaları alır, geziler düzenler.

 

H- Vakfın gayesini gerçekleştirmek için panel, seminer ve konferans düzenlemek.

 

I-Yetkili makamların izniyle yönetim kurulunun uygun gördüğü yerlerde mescit ve cami açar.

 

J-Kanuni şartları yerine getirerek her türlü sinema, tiyatro ve sanat merkezleri kurmak ve işletmektir.