0 344 221 17 16

Orta öğretim Komisyonu

ORTA ÖĞRETİM KOMİSYONU

 1. Tanım
   
  Vakfımız yardım yapmakta olduğu  ailelerin orta okul ve lisedeki çocuklarının akademik gelişimlerini destekleyerek bilgili ve erdemli birer birey olarak  topluma kazandırılmasını sağlamaktadır..
  Programımızda eğitim alanında yıllarca yapılan çalışmalar sonucu edindiğimiz tecrübeler, çeşitli yayınlanmış ve pratik olarak uygulanmış stratejiler, alanında uzman olan şahıs ve kurumların yaptığı çalışmalardan istifade edilmektedir.
   
  2. İşleyiş ve Toplantı Periyodu
   
  Programın toplantı periyodu görevli öğretmenlerle ve vakıf yönetimiyle ayda bir yapılmakta, belirlenen çerçevede faaliyetini sürdürmektedir.
   
  3. Teşekkül
   
  Eğitim komisyonca belirlenen alanında uzman öğretmenlerce yürütülür.
   
  4. Yetki ve Sorumluluklar
   
 • Orta öğretim programına öğrenci seçimini yapmak
 • Öğretmen komisyonunca görev alacak öğretmenlerin yönetim kuruluna sunulması
 • Orta öğretim programının yürütülmesini sağlamak
 • Öğrencilere yönelik her türlü soysal, kültürel ve sportif faaliyetleri planlayarak uygulamak
 1. Faaliyetler
 • Orta Öğretim Programı
 • Öğrenci, veli ziyaretleri
 • Öğrencilere yönelik piknik, gezi vb. sosyal faaliyetler
 • Programda yer alan öğrencilere düzenli yardım yapılması
 • Rehberlik hizmetinin verilmesi
 • Öğrencilerin ilgi ve yeteneklerine göre gençlik komisyonundaki birimlere yönlendirilmesi€

 
 

 • Orta Öğretim Programında Verilen Dersler

 

 • Matematik
 • Fen ve Teknoloji
 • Sosyal Bilgiler
 • Türkçe
 • Sosyal Etkinlik
 1. Bağlı Olduğu Üst Makam
   
  Eğitim Komisyonuna bağlı olarak yürütülür.
   
  7. Nitelik ve Özel Şartlar
   
  Bu programın uygulayıcıları alanında uzman ve yaptığı işe inanan bireyler olmalıdır.

Yetim Çocukları ve Ailelerini Yedi Kuyular Kayak Merkezine Götürdük

22-11-2020

 

Rıdvan Hoca Vakfı Ortaöğretim Komisyonu, İyilikder ve Yetim Komisyonu Yetim Çocukları ve Ailelerini Yedi Kuyular Kayak Merkezine Götürdü

Devamı

Ortaöğretim Komisyonu Kahta Gökkuşağı Vakfı Orta Öğretim Komisyonunu Ziyaret Etti

21-09-2020

Rıdvan Hoca Vakfı Ortaöğretim Komisyonu Kahta Gökkuşağı Vakfını ve Ortaöğretim komisyonunu ziyarte ederek çalışmaları ve yaptıkları faaliyetler hakkında bilgi alış verişi yaptılar.

Devamı